Guest registration form

Vendég regisztrációs nyomtatvány

Dear Guest,

The completion of this registration form is mandatory by Hungarian law. Please fill out our online form below or download and print the PDF version here:

Kedves Vendégünk!

A magyar jogszabályok értelmében az alábbi regisztrációs nyomtatványt minden vendégnek kötelező kitölteni. Ezt megteheti az alábbiakban online, vagy letöltheti és kinyomtathatja a PDF űrlapot itt:

This document is a confirmation of hotel accommodation contract. / A jelen dokumentum a szálláshely-szolgáltatási szerződés elfogadása.

Under 14, sharing the room with the adults. / 14 év alatti, a felnőttekkel egy szobában.

GUEST 1 DEATAILS / VENDÉG 1 ADATAI


City, country / Város, ország
YYYY-MM-DD
Country, Zip-code, City, Street / Ország, ir.-szám, város, utca
Name or Company name, Country, Zip-code, City, Street / Név vagy cégnév, ország, ir.-szám, város, utca
Mandatory for Fast Check-out and receiving loyalty points. / Szükséges az Express kijelentkezéshez (Fast Check-out) és a hűségpontok jóváírásához.

GUEST 2 DEATAILS / VENDÉG 2 ADATAI


City, country / Város, ország
YYYY-MM-DD
Country, Zip-code, City, Street / Ország, ir.-szám, város, utca
Mandatory for Fast Check-out and receiving loyalty points. / Szükséges az Express kijelentkezéshez (Fast Check-out) és a hűségpontok jóváírásához.


I hereby grant my consent to send by electronic means by Accor-Pannonia Hotels Zrt. and Accor S.A., commercial information, concerning among other things: services satisfaction surveys and ALL offers. This consent has a voluntary character and could be withdrawn at any time. / Ezennel hozzájárulok, hogy Accor-Pannonia Hotels Zrt és Accor S.A. üzleti tartalmakat küldjön részemre, többek között szolgáltatásra vonatkozó elégedettségi felmérés és ALL ajánlatok formájában. Ezen hozzájárulás önkéntes jellegű és bármikor visszavonható.
I hereby grant my consent to receive electronic invoice to the email address provided in this form. This consent has a voluntary character and could be withdrawn at any time. Felhatalmazást adok arra, hogy elektronikus úton kapjam meg a számlát a jelen formanyomtatványon megadott e-mail címre. Ezen hozzájárulás önkéntes jellegű és bármikor visszavonható.

Hereby I authorize Accor-Pannonia Hotels Zrt. to charge my credit card for hotel services which have been used but not paid upon check-out.
Ezennel felhatalmazom az Accor-Pannonia Hotels Zrt.-t, hogy megterhelje a bankkártyámat azokra a szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyeket igénybe vettem, de amelyek nem kerültek rendezésre a kijelentkezéskor.

I confirm all the information on this form are correct.
Megerősítem, hogy az ezen a formanyomtatványon megjelölt adatok helyesek.

Binding hotel and Privacy Policy regulations are available at the reception desk and in the rooms.
A kötelező érvényű szállodai szabályzat és az Adatkezelési Szabályzat elérhetőek a recepción és a szobákban.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT GDPR AND NTAK CAN BE FOUND IN THE ROOM AND AT THE RECEPTION.
FONTOS TÁJÉKOZTATÓ TALÁLHATÓ A GDPR-RÓL ÉS AZ NTAK-RÓL A SZOBÁKBAN ÉS A RECEPCIÓN.